Галия каршы вазифасы

بسم الله الرحمن الرحيم

Балалар үсә башлап, уң белән сулны аера башлагач – иман игътикады, намаз укырга өйрәтү һәм укырга кушу. Болардан башка һәртөрле дини вә дөньяви кирәкле гыйлемнәрне белдерү вә һөнәр өйрәтеп, дөнья тормышында тәрбия бирү.

“Йә, Рабби, ата-анам мине сабый вә зәгыйф хәлемдә ничек шәфәгать вә мәрхәмәт белән тәрбия иткәнләр иде, Син дә аларга дөнья-ахирәттә мәрхәмәт ит”, (17:22).

Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһис-сәлам: “Нәселләрегезне белегез, صله рәхим кылыгыз, кардәшләргә  кыйлмыйча صله киселгәндә алар якында торсаларда, якынлык кыйлмый, кардәшлек бетәдер, кардәшләргә صله кыйлганда алар ерак торсалар да, ераклык булмый, бәлки якын булалар”. Расулемезнең бу сүзе صله кылу, катнашу ки, кардәшлекне ныгыту, صله кылмаенча киселеп тору, кардәшлекнең онытылуына, арадагы якынлыкны юкка чыгара.

Мөселман хакында Аллаһы Тәгалә Коръән Кәримендә: “Мөселманнар бер-бере белән кардәшләрдер”. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ мөселман кардәшләрдән остаз вә олугълар, күрше вә мосафирлар, һәм кунак хакларын олугъ хаклардан булып санала. “Раббымызны тәгзим кыйлмаган, кечкенәләребезгә мәрхәмәт  итмәгән кеше бездән түгел”. Хәдистә күршеләр вә кунаклар тугърысында: “Аллага вә яумил ахирәткә ышанган кеше күршесенә изгелек итсен, Аллага вә яумил ахирәткә ышанган кеше кунагын хөрмәтләсен”, — ди.

Тагын, хезмәтчеләрегез кардәшләрегездер, аларны Аллаһы Тәгалә сезнең кул астында кылды – аңа үзе ашый торган аштан ашатсын, үзе кия торган нәрсәдән кидерсен. Авыр эш булса, хезмәт иткән кешеләргә үзегез дә булышыгыз. Мөселманга золым итмәгез, ярдәм итегез.

Башка диндә булганнарга шәфкать вә мәрхәмәтле булыгыз, Аллаһы Тәгалә бунларга рәхмәт әйтер. Кешеләргә юлда сәлам бирегез, авырса хәлен белеп, күңелен хушландырга сүзләр әйтегез, үлсә – җәназа хәзер булуга, күмегез. Һәрвакыт хәер белән ядә әйтү, искә алу кебек эшләр мөселманлык вазифаларыдыр.

Мөселман кеше үзе өчен сөйгәнне, башкаларга да сөяргә вә теләргә кирәк, үзе өчен мәтлуб булмаган, бәлки мәкруһ күргән нәрсәне башкалар өчен дә теләмәсен – Ислам дине шулай куша. Чын мөселманлык шулай булу белән була.

Мөхтәрәм мөселманнар! Җәмәгать!

Аллаһы Тәгалә мөэминнәргә хатиб кыйлды: “Өстегездә булган вазифаларыгызны үтәгез, бурычыгызны өстегездән төшерегез”.

Иманны дөрес таныгыз, рух газизне тәрбиялеләрдән булырсыз. Нәфесегез дә пакъ булыр. Нәфеснең пакълыгы – калебнең сафлыгы.

Һәртөрле яхшы холыклар белән холыклануга, яман вә әшәке холыклардан саклануга сәбәп була. Бәдән тәрбиясен дә онытмагыз. Бәдәнегезне хәләл нигъмәтләр белән генә тәрбияләгез. Шәригатебез харам әйткән ашамлыклардан вә харам эчемлекләрдән, зинһар, сакланыгыз. Сәламәтлек өчен зарур булган кул, баш, кием-салым пакълыгын итегез. Рух газиз тәрбия булса, бәдән чиста, пакъ булса, гыйбәдәтләрнең файдасын күрергә насип булачак, догаларыгызны кабул итәчәк, әхляк төзек булыр, сәламәт яшәрсез.

Әй, мөселманнар! Әти-әниегезне һәрвакыт хәтерегездән чыгармагыз, әти-әниләрегез өчен Аллаһының рәхмәтен сорагыз, һәрвакыт хәер-дога кылыгыз!

Посетителей онлайн – 15:
пользователей – 0
гостей – 14
ботов – 1
Максимальное количество посещений было – 2019-07-05:
всего посетителей – 247714:
пользователей – 8
гостей – 247663
ботов – 43

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты